Zahajujeme restrukturalizaci našich služeb v Číně

Zveřejněno: 5. 9. 2011, Zapsal: Vilém Paul

Začátkem září zahajujeme restrukturalizaci našich služeb z důvodu změny vlastnické struktury společnosti a dalších změn v personálním obsazení firmy. Dokončení změn se předpokládá na konec roku 2011. Provedení změn umožní rošířit portfolio služeb a činností firmy, urychlí a zjednoduší rozhodovací procesy. Na rok 2012 je naplánováno rozšíření územní působnosti společnosti do jiných zemí mimo Čínu.