Na základě zrealizovaných zakázek jsme definovali několik základních schémat vedení zakázek pro naše zákazníky.

 • Dovoz existujícího standardního výrobku (většinou OEM výroba)
Poptávka standardního produktu
 • Vývoj a výroba neexistujícího produktu (vždy OEM podmínky)
Výroba neexistujícího produktu
Dovoz existujícího standardního výrobku (většinou OEM výroba):
 1. Poptávka produktu od zákazníka
 2. Nalezení vhodných výrobců dle zadání poptávky
 3. Zpracování kalkulací celkových nákladů na dovoz včetně cla
 4. Zajištění výroby vzorku dle zadání zákazníka
 5. Odsouhlasení provedení a kvality
 6. Objednávka sériové výroby
 7. Uzavření smlouvy s dodavatelem
 8. Uhrazení zálohy na výrobu zboží
 9. Inspekce zboží dle přání zákazníka
 10. Nakládka a expedice zásilky
 11. Uhrazení doplatku zboží
 12. Doprava zboží a zajištění dokumentace
 13. Pojištění dopravy a zajištění rizik
 14. Proclení zboží a uvolnění do volného oběhu
 15. Platba za dopravu a služby
 16. Doručení do skladu zákazníka
Vývoj a výroba neexistujícího produktu (vždy OEM podmínky):
 1. Poptávka produktu zákazníkem
 2. Nalezení vhodných výrobců dle zadání poptávky
 3. Zpracování kalkulací celkových nákladů na dovoz
 4. Smlouva s dodavatelem a výroba forem a dalšího výrobního nářadí
 5. Výroba prototypů
 6. Připomínkové řízení prototypů a modifikace forem a nářadí
 7. Výroba předsérie
 8. Připomínkování předsérie a následná úprava forem a nářadí
 9. Výroba finálních vzorků a uvolnění do sériové výroby
 10. První sériová objednávka
 11. Inspekce kvality a stavu výrobků
 12. Doprava zboží a zajištění dokumentace
 13. Pojištění dopravy a zajištění rizik
 14. Proclení zboží a uvolnění do volného oběhu
 15. Platba za dopravu a služby
 16. Doručení do skladu zákazníka