Průzkum trhu

Na základě Vaší poptávky vyhledáme vhodné výrobce v cílové zemi, zajistíme od nich nabídky zohledňující všechny Vaše požadavky a na jejich základě zpracujeme kalkulaci celkových nákladů spojených s dovozem zboží.

Součástí kalkulace je i časový harmonogram jednotlivých kroků realizace obchodního případu a stanovení obchodních, platebních a všech dalších podmínek.

Dovoz Čína, nákup v Číně, import z Číny Vám zajistí RightWay IMPEX.